Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Заповед № 1276/27.03.2018 г. на директора - училищна комисия за прием на ученици в 1. и 5. клас за учебната 2018/2019 г.

Заповед № 1272/26.03.2018 г. на директора - училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

Заповед № РД-15-096/27.02.2018 г. на кмета на Община Етрополе за неучебен ден

Заповед № 1077/27.02.2018 г. на директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе, за неучебен ден

Заповед № 1061/20.02.2018 г. на директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе, за неучебен ден

Заповед № РД-15-478/13.11.2017 г. на кмета на Община Етрополе за неучебен ден