Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заповед № 847/20.02.2019 г. на директора на СУ "Христо Ясенов" за неучебни дни

Заповед № РД-15-037/01.02.2019 г. на кмета на Община Етрополе за неучебни дни

Заповед № РД09-493/22.01.2019 г. на министъра на образованието и науката за неучебни дни