Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Национално външно оценяване в IV, VII и Х клас

Заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката