Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Емблемата символизира творческото начало, наследено от поета художник Христо Ясенов, и жаждата за знание от Варовитската книжовна школа до днес.

Училищното знаме е символ на институцията. Ритуалът по посрещане и изпращане на знамето присъства задължително при откриването на учебната година, провеждането на патронния празник и тържественото изпращане на абитуриентите.

В деня, когато зрелостниците се сбогуват с училището, се осъществява и ритуалът по предаване на знамето - дванадесетокласниците тържествено връчват знамето на ученици от 11. клас, избрани по предложение на класовете си и с решение на Педагогическия съвет.

По Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот” през октомври 2008 г. Средно общообразователно училище „Христо Ясенов“ печели и реализира проект „120 години от рождението на Христо Ясенов“. Обновени са училищното знаме и портретът на нашия патрон, изработена е значка с лика на поета, подредена е постоянна витрина с архивни материали за живота и творческото му дело.

Водени от убеждението, че униформата ще създаде у възпитаниците ни усещането за единност и принадлежност към училището и ще подобри сигурността при контрола на достъпа в сградата, членовете на Педагогическия съвет подкрепят инициативата на родителската общност през учебната 2016-2017 година да започне въвеждането на ученическата униформа.

Началото е поставено с учениците от I и V клас.

По национална програма "Училището - територия на учениците", модул "Ритуализация на училищния живот" през 2007 г. в Средно общообразователно училище "Христо Ясенов" е изработен елемент на ученическа униформа - оранжев шал с емблемата на училището.

По традиция шалът се връчва на постъпващите в първи клас.