Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Списък на записаните ученици в 1. клас за учебната 2022-2023 година

Обща информация:

Брой паралелки за първи клас - 4

Брой класирани - 79

Списък на класираните ученици за 1. клас

Уважаеми родители,

Тук можете да разгледате БРОШУРАТА, както и нормативните документи, свързани с приема в 1. клас за учебната 2023-2024 година:

» Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе

» График на дейностите за прием на децата в първи клас за учебната 2023-2024 година, утвърден от кмета на Община Етрополе

» Заповед на директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе