Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Списък на записаните ученици в 1. клас за учебната 2020-2021 година

Обща информация:

Брой паралелки за първи клас - 3

Брой ученици за прием в първи клас - 66

Класирани - 65

Свободни места към 02.06.2020 г. - 1

Уважаеми родители,

Предвид извънредното положение, в което се намираме, първата родителска среща, обявена за 21.04.2020 г., няма да бъде проведена.

Предлагаме Ви тук да се запознаете с нормативните документи, свързани с приема в 1. клас за учебната 2020-2021 година:

» Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе

» График на дейностите за прием на децата в първи клас за учебната 2020-2021 година, утвърден от Кмета на Община Етрополе

» Заповед № 1097/30.03.2020 г. на Директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе

» Училищен учебен план за 1. клас