• Нашето училище

  • Нашето училище

  • Нашите деца

  • Нашите деца

  • Ние сме светът и светът е в нашите ръце

Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ - ЕТРОПОЛЕ

ОБЯВЯВА

Прием на ученици след завършен седми клас в паралелка с профил „Физическо възпитание и спорт“.

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите по спорт (волейбол и футбол) се подават в срок от 14 май до 18 май 2018 г. вкл. при техническия секретар на СУ “Христо Ясенов“.

Изпитите за проверка на способностите и кастингът за записване на ученици във Футболна академия „Христо Стоичков“ ще се проведат на 06.06.2018 г. от 09.00 часа в спортна зала „Чавдар“.

Задължителни изисквания в деня на изпита:

• спортен екип;
• служебна бележка за допускане до изпита – получава се в училището, в което ученикът е подал заявлението (от 14.05. до 18.05.2018 г.) за полагане на изпит за проверка на способностите по спорт.

Екипът на СУ "Христо Ясенов" пожелава успех на учениците!

 

Началото... С указ № 64 от 15 декември 1944 година на Президиума на Народното събрание се открива пълна смесена гимназия в Етрополе. Първите учители поемат достойно по стъпките на съратника на Ботев даскал Тодор Пеев, утъпкват пътеки, прокарват пътища... към нашето днес и утре.

На първото утро, проведено в деня за почит и преклонение пред саможертвата на Апостола, е решено училището да носи името на етрополския поет и художник Христо Ясенов. 

Огънят на просвещението е запален и пламъкът му свети ярко и в ХХI век!

Днес Средно училище „Христо Ясенов“ е модерно и проспериращо. Тук се обучават ученици от I до XII клас. Раждат се иновативни идеи, разработват се и се реализират проекти по национални и международни програми. Почита се миналото, осмисля се настоящето и се гради бъдещето.

Училището разполага с богата материална база – обзаведени учебни кабинети, компютърни зали, постоянна интернет връзка, спортен комплекс с физкултурен салон и басейн, многофункционална конферентна зала, съвременно оборудван кабинет за ресурсно подпомагане, библиотека, лекарски кабинет, общежитие и ученически стол. Средищно е и осигурява целодневна организация на учебния процес. Приоритет са профилираното чуждоезиково обучение по английски, испански, немски и руски език и засилената подготовка по математика, информационни технологии, биология, география, история и български език и литература. Предлага възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително и приложно изкуство, хореография, музика, спорт, религия и фотография.

Педагогическият екип работи всеотдайно, с ясното съзнание, че младите хора именно тук най-напред разгръщат необятната книга на знанието, откриват истината за живота, изявяват себе си. 

Ясеновци носим в сърцата си вдъхновението на възрожденците от Варовитската книжовна школа, на даскал Тодор Пеев, на нашия патрон, на първооснователите. С делата си отстояваме нестихващия им порив да откриват видимото и невидимото в света човешки.

Ние сме истински изследователи, откриватели, новатори... Ние знаем и можем! Печелим призови места и награди на олимпиади, конкурси и състезания. Завладяваме със своя музикален, артистичен и поетичен талант. Дефилираме като победители на спортната арена. Продължаваме успешно обучението си във ВУЗ у нас и в чужбина.

Нашето училище чертае посоки към света и мечтите...