• Нашето училище

  • Нашето училище

  • Нашите деца

  • Нашите деца

  • Ние сме светът и светът е в нашите ръце

Copyright 2017 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Уважаеми родители и ученици,

Дейностите по проект "Твоят час" през изминалата учебна година приключиха успешно. И през новата учебна година ще бъдат сформирани групи за преодоляване на пропуски и за занимания по интереси, съобразно Вашите желания. Моля, попълнете ЗАЯВЛЕНИЕТО.