Copyright 2017 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Ръководство

Мила Манчева - директор

Росица Василева - заместник-директор, учебна дейност

Мария Стоянова - заместник-директор, учебна дейност

Петя Недкова - заместник-директор, административно-стопанска дейност

Венета Нарцисова Дончева - главен счетоводител

Гинка Господинова Парашкевова - оперативен счетоводител

Рилка Христова Николова - завеждащ административна служба

Виолета Атанасова Стефанова - технически изпълнител

Виолета Спасова Дулова-Павлова - домакин

Йоана Маринова - специалист, обработка на данни

Росица Янева - учител в ЦДО

Лиляна Маринова - учител в ЦДО

Марин Кубетски - учител в ЦДО

Венцислав Василев - възпитател

Генади Миков - възпитател

Мариан Маринов - възпитател

Радка Илкова - възпитател

Саво Недков - възпитател