Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

На вниманието на завършващите основно образование и техните родители

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите ТУК.

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Очаквайте:

Информация за приема на ученици в СУ "Христо Ясенов" за учебната 2024-2025 година след завършен 7. клас

Заповед на началника на Регионално управление на образованието - София-област, за утвърждаване на държавен план-прием в 8. клас