Copyright 2018 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Училищни учебни планове

Начален етап

I а клас   I б клас   I в клас   I г клас

II а клас   II б клас   II в клас

III а клас   III б клас   III в клас

IV клас

IX а клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

IX б клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

IX в клас, непрофилирана подготовка

Х а клас, непрофилирана подготовка

Х б клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

Х в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XI а клас, непрофилирана подготовка

XI б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XI б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XI г клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XII а клас, непрофилирана подготовка

XII б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XII б-в клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XII г клас, профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски