Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми ученици, предстои организирането на занимания по интереси в СУ "Христо Ясенов" (съгласно Постановление № 289/12.12.2018 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование).

За да отговорим адекватно на вашите потребности, споделете своите желания в АНКЕТАТА.