Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Етрополски манастир "Света Троица" от Nell's Vision

Училището е онази светска институция, която осигурява необходимите условия за балансирано представяне на нравствените традиции на световните религии и запознаването на учениците с тях.