Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Обща информация:

Брой паралелки за първи клас - 3

Брой ученици за прием в първи клас - 66

Класирани - 65

Свободни места към 02.06.2020 г. - 1

Списък на класираните ученици за 1. клас

Подаване на удостоверения за завършена подготвителна група - до 10.06.2020 г.

Заявяване на униформа - до 10.06.2020 г.

Разпределение на учениците по паралелки и обявяване на свободните места - 19.06.2020 г.