Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Проектът „ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ КОМПОСТИРАНЕ В ДОМАКИНСТВАТА И В ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ е насочен към предотвратяване образуването на твърди битови отпадъци и в частност намаляване количеството на биоразградими битови отпадъци, с което ще се намалят и разходите на системата за управление на отпадъците и  ще се повиши общественото съзнание за спазване на йерархията при управлението им.

Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв. – като 327 111,12 лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и 57 725,48 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Повече за проекта вижте тук:

Информация за проекта

Встъпителна пресконференция

Кампания "Чудната градина"

Викторина "Многознайко"

Конкурс за лого "Млад компостьор"

Обучение по проекта

Заключителна пресконференция