Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

Тук можете да разгледате БРОШУРАТА, както и нормативните документи, свързани с приема в 1. клас за учебната 2024-2025 година:

» Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Етрополе

» График на дейностите за прием на децата в първи клас за учебната 2024-2025 година, утвърден от кмета на Община Етрополе

Очаквайте:

» Заповед на директора на СУ "Христо Ясенов" - Етрополе