Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Списък на записаните ученици в 5. клас за учебната 2022-2023 година

 

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за обучението и развитието на Вашето дете, Ви предлагаме актуална информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителска среща. Попълване и предаване на анкета
17.05.2023 г. 17:00 - 18:00 ч. Класни стаи
2. Прием на заявления

от 01.06.2023 г.

до 15.06.2023 г.

от 8:00 до 17:00 часа В административната част на СУ "Христо Ясенов" - при ЗАС
3. Обявяване на класираните ученици по входящ номер 26.06.2023 г. 13:00 часа
На информационното табло в СУ "Христо Ясенов" и на училищния сайт
 4. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование
до 30.06.2023 г. от 8:00 до 17:00 часа В административната част на СУ "Христо Ясенов" - при ЗАС
5. Заявка за униформа
от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г. от 8:00 до 17:00 часа В магазин "Спортен свят"
6. Обявяване на свободните места. За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба
03.07.2023 г. 13:00 часа На информационното табло в СУ "Христо Ясенов" и на училищния сайт
7. Попълване на останалите свободни места
от 04.07.2023 г. до 08.09.2023 г. от 8:00 до 17:00 часа  В административната част на СУ "Христо Ясенов" - при ЗАС 

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 ***

Заповед № 1137/30.03.2023 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2023-2024 година

Заявление за записване в 5. клас

Училищен учебен план за 5. клас