Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Списък на записаните ученици в 5. клас за учебната 2024-2025 година

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за обучението и развитието на Вашето дете, Ви предлагаме актуална информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 ***

Очаквайте:

Заповед за определяне на училищния план-прием за учебната 2024-2025 година

Заявление за записване в 5. клас

Училищен учебен план за 5. клас