Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за обучението и развитието на Вашето дете, Ви предлагаме информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителски срещи 09.06.2022 г. 10.06.2022 г.
17:00 и 18:00 часа
Класни стаи
2. Прием на заявления за  записване до 17.06.2022 г.

от 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при ЗАС
3. Обявяване на класираните ученици по входящ номер 21.06.2022 г. 17:00 часа Информационно табло в СУ "Христо Ясенов" и на училищния сайт
 4. Записване на класираните ученици с оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование
до 30.06.2022 г. от 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при ЗАС
5. Заявка за униформа
от 15.06.2022 г.
до 30.06.2022 г.
от 8:00
до 17:00 часа
Магазин "Спортен свят" при спортната зала
6. Обявяване на свободните места. За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба
01.07.2022 г.
13:00 часа Информационно табло в СУ "Христо Ясенов" и на училищния сайт
7. Попълване на останалите свободни места
от 04.07.2022 г.
до 14.09.2022 г.
от 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при ЗАС

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 ***

Заповед № 659/29.03.2022 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2022-2023 година

Заявление за записване в 5. клас

Училищен учебен план за 5. клас