Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Списък на класираните ученици - 3. етап

Профил Математически

Профил Чужди езици

Застрахователно и осигурително дело

Списък на класираните ученици - 2. етап

Профил Математически

Профил Чужди езици

Списък на класираните ученици - 1. етап

Профил Математически

Профил Чужди езици

Застрахователно и осигурително дело

На вниманието на завършващите основно образование и техните родители - информация за подаване на заявления за кандидатстване вижте ТУК

През учебната 2020/2021 година СУ "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с:

* профил Математически – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети математика и информатика

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по математика и брой точки от НВО по български език и литература.
  2. Оценките по математика и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* профил Чужди езици – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети английски език, испански/руски език

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по български език и литература и броя точки от НВО по математика.
  2. Оценките по български език и литература и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* професия Финансист и специалност Застрахователно и осигурително дело, трета степен на професионална квалификация – с разширено изучаване на чужд език (английски)

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Удвоения брой точки от НВО по математика и по български език и литература.
  2. Оценките по география и икономика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите ТУК.