Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Справка за свободните места след 3. етап на записване

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил Чужди езици

На вниманието на завършващите основно образование и техните родители

През учебната 2022/2023 година СУ "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с:

* профил Софтуерни и хардуерни науки – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети информатика, информационни технологии

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по математика и броя точки от НВО по български език и литература.
  2. Оценките по математика и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* профил Чужди езици – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети английски език, испански/руски/немски език

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по български език и литература и броя точки от НВО по математика.
  2. Оценките по български език и литература и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Информация за подаване на заявления за кандидатстване вижте ТУК.

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите ТУК.

Приложение № 1 към Заповед № РД 10 - 227 /29.04.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието - София-област, за утвърждаване на държавен план-прием в 8. клас