Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Мила Костадинова Манчева - директор

Мария Тодорова Стоянова - заместник-директор, учебна дейност

Росица Цветкова Василева - заместник-директор, учебна дейност

Цветана Спасова Димитрова - заместник-директор, учебна дейност

Мария Иванова Христова - заместник-директор, административно-стопанска дейност

Анка Иванова Радкова - учител, начален етап, ЦДО

Ася Николаева Мишева-Нинова - старши учител, начален етап

Валентина Дакова Кусева - старши учител, начален етап

Валентина Петкова Василева - старши учител, начален етап, ЦДО

Валентина Райчева Симеонова-Йотова - старши учител, начален етап, ЦДО

Ваня Илиева Колева - старши учител, начален етап

Василена Христинова Спасова - учител, начален етап, ЦДО

Величка Бориславова Василева - старши учител, начален етап

Весела Василева Трифонова-Андреева - старши учител, начален етап, ЦДО

Виолета Дакова Ангелова - старши учител, начален етап

Виолета Цветанова Димитрова - старши учител, начален етап

Владислава Цекова Маринова - учител, начален етап, ЦДО

Галина Недкова Христова - старши учител, начален етап

Даниела Цолова Петрова - старши учител, начален етап

Калинка Василева Георгиева - старши учител, начален етап

Камелия Горанова Табакова - старши учител, начален етап, ЦДО

Лилия Томова Николова - старши учител, начален етап

Марина Маринова Генова - старши учител, начален етап

Марияна Христова Иванова - старши учител, начален етап, ЦДО

Наталия Миткова Митева - учител, начален етап, ЦДО

Нели Накова Иванова - старши учител, начален етап, ЦДО

Нели Иванова Софронова - старши учител, начален етап

Палма Павлова Стефанова - старши учител, начален етап, ЦДО

Паолина Николаева Цанова - учител, начален етап, ЦДО

Петя Михайлова Томова - старши учител, начален етап, ЦДО

Петя Стоянова Цекова - старши учител, начален етап, ЦДО

Румяна Георгиева Николова - старши учител, начален етап

Цветелина Стаменова Ценкова - старши учител, начален етап

Цветана Иванова Петкова - учител, начален етап, ЦДО

Мария Славчева Василева - учител, БЕЛ

Петя Николова Георгиева - старши учител, БЕЛ

Петя Атанасова Запрянова-Герчева - старши учител, БЕЛ

Росица Цветкова Кусева - старши учител, БЕЛ

Цветина Веселинова Стаменова - учител, БЕЛ