Copyright 2022 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Мила Костадинова Манчева - директор

Росица Цветкова Василева - заместник-директор, учебна дейност

Мария Тодорова Стоянова - заместник-директор, учебна дейност

Петя Радкова Недкова - заместник-директор, административно-стопанска дейност

Анка Иванова Радкова - учител, начален етап, ЦДО

Ася Николаева Мишева-Нинова - старши учител, начален етап

Валентина Петкова Василева - старши учител, начален етап, ЦДО

Валентина Дакова Кусева - старши учител, начален етап

Валентина Райчева Симеонова-Йотова - старши учител, начален етап, ЦДО

Ваня Илиева Колева - старши учител, начален етап

Величка Бориславова Василева - старши учител, начален етап

Весела Василева Трифонова-Андреева - старши учител, начален етап

Виолета Дакова Ангелова - старши учител, начален етап, ЦДО

Виолета Цветанова Димитрова - старши учител, начален етап, ЦДО

Галина Недкова Христова - старши учител, начален етап, ЦДО

Даниела Цолова Петрова - старши учител, начален етап, ЦДО

Калинка Василева Георгиева - старши учител, начален етап, ЦДО

Лилия Томова Николова - старши учител, начален етап

Марина Маринова Генова - старши учител, начален етап

Марияна Христова Иванова - старши учител, начален етап

Нели Накова Иванова - старши учител, начален етап, ЦДО

Нели Иванова Софронова - старши учител, начален етап, ЦДО

Палма Павлова Стефанова - старши учител, начален етап, ЦДО

Петя Михайлова Томова - старши учител, начален етап, ЦДО

Румяна Георгиева Николова - старши учител, начален етап

Румяна Лукова Пенкова - старши учител, начален етап

Снежана Иванова Тепавичарова - старши учител, начален етап

Цветелина Стаменова Ценкова - старши учител, начален етап, ЦДО

Ценка Цветкова Бояджиева - старши учител, начален етап

Петя Николова Георгиева - старши учител, БЕЛ

Петя Атанасова Запрянова-Герчева - старши учител, БЕЛ

Росица Цветкова Кусева - старши учител, БЕЛ

Татяна Любенова Кацарова - старши учител, БЕЛ

Цветана Спасова Димитрова - старши учител, БЕЛ

Цветина Веселинова Стаменова - учител, БЕЛ