Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Венета Стоянова Георгиева - старши учител, немски и английски език

Венцислав Митков Вълов - старши учител, английски език

Евгения Георгиева Кларк - старши учител, испански език

Емилия Райчева Йончева - старши учител, руски език

Майя Николаева Николова - учител, английски език

Марина Миткова Събкова-Борисова - старши учител, английски език

Мария Иванова Бърковска - учител, английски език

Мая Борисова Стаменова - старши учител, английски език

Николета Валентинова Ножарова - старши учител, испански език

Румяна Недялкова Вутова - старши учител, английски език

Стефка Трифонова Станева - старши учител, чужд език в начален етап

Христина Иванова Калайджиева - старши учител, английски език

Йорданка Николова Благова - главен учител, история и цивилизация

Веселка Лазарова Лакова - старши учител, история и цивилизация

Наталия Стефанова Дочева - старши учител, история и цивилизация

Дияна Колева Цацова - старши учител, география и икономика

Леонора Дамянова Микова - старши учител, география и икономика

Ралица Георгиева Василева - учител, философски цикъл

Ива Савова Филипова - старши учител, математика

Лъчезар Тодоров Тодоров - старши учител, математика

Людмила Петкова Пешева - старши учител, математика

Маргарита Григорова Хлебарова - старши учител, математика

Даниела Недялкова Костадинова - старши учител, математика и физика и астрономия

Емилия Венциславова Цветкова-Йорданова - старши учител, информатика и информационни технологии

Роза Богданова Вутова - старши учител, информатика и информационни технологии

Тинка Пенкова Цолова - старши учител, информатика и информационни технологии