Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Петя Стоянова Цекова - педагогически съветник

Румяна Стефанова Павлова - ресурсен учител, логопед

Даниела Енчева Вълчинкова - ресурсен учител

Деница Иванова Кусева-Тодорова - ресурсен учител

Джулия Валериева Дачева - психолог

Пламена Кръстева Георгиева - психолог

Венета Нарцисова Дончева - главен счетоводител

Габриела Маринова Иванова - младши счетоводител

Гинка Господинова Парашкевова - оперативен счетоводител

Рилка Христова Николова - завеждащ административна служба

Виолета Атанасова Стефанова - технически изпълнител

Виолета Спасова Дулова-Павлова - домакин

Йоана Върбанова Маринова - специалист, обработка на данни