Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите

Очаквайте:

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Инструктаж за ученика

Инструктаж за квестора

Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП

Правила за информационна сигурност

Заповед № РД .../... на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност