Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе
  • Министерство на образованието и науката

Заповед № РД 09-590/16.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на 03.04.2023 г за неучебен ден във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

Заповед № РД 09-4657/23.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на 03.10.2022 г за неучебен ден във връзка с провеждане на избори за Народно събрание

Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2022-2023 година

Заповед № РД 09-4062/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас за учебната 2023-2024 година

Заповед № РД 09-4061/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас за учебната 2023-2024 година

Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график за провеждане на ученически олимпиади и състезания през учебната 2022-2023 година

  • Други

Заповед № РД-15-572/17.11.2022 г. на кмета на Община Етрополе за обявяване на 24.11.2022 г. за неучебен ден във връзка с честването на 145 години от Освобождението на Етрополе