Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе
  • Министерство на образованието и науката

Заповед № РД09-1028 от 29.04.2021 г. на министъра на образованието за графика на обучение от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Заповед № РД09-748 от 19.03.2021 г. на министъра на образованието за преустановяване на присъствен образователен процес за учениците от 1. до 12. клас в училищата и центровете за личностно развитие на територията на цялата страна

Заповед № РД09-613 от 11.03.2020 г. на министъра на образованието за преустановяване на учебния процес в училищата на територията на София-област

Заповед № РД09-3610 от 31.12.2020 г. на министъра на образованието за обучението на учениците от 5. до 12. клас за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Заповед № РД09-3472 от 27.11.2020 г. на министъра на образованието за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118 от 28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година, в т.ч. и за промяна на коледната и междусрочната ваканция.

Заповед № РД09-3457 от 26.11.2020 г. на министъра на образованието за обучението на учениците от разстояние в електронна среда в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Заповед № РД09-3172 от 12.11.2020 г. на министъра на образованието за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция

Заповед № РД09-3158 от 11.11.2020 г. на министъра на образованието относно аргументирано предложение от директорите на училища до Министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период

Заповед № РД0-2924 от 26.10.2020 г. на министъра на образованието относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми

Заповед № РД 09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2020-2021 година

  • Министерство на здравеопазването

Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на противоепидемичните мерки и график за провеждане на присъствени учебни занятия за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на противоепидемичните мерки и график за провеждане на присъствени учебни занятия.

Заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на мерките.

Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-171 от 10.03.20201 г. на директора на РЗИ - Софийска област

Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на противоепидемичните мерки и график за провеждане на присъствени учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас. 

Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-609 от 22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването