Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Училищни учебни планове 

Начален етап

I a клас   I б клас   I в клас

II, III и IV клас

Прогимназиален етап

V a клас   V б клас

VI клас

VII клас

VIII в клас - непрофилирана подготовка

Гимназиален етап

VIII a клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

VIII б клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

IX a клас - непрофилирана подготовка

IX б клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

IX в клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

X a клас - непрофилирана подготовка

X б-в клас - профил "Чуждоезиков, 1. чужд език - испански

X б-в клас - профил "Чуждоезиков, 1. чужд език - английски

X г клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XI a клас - непрофилирана подготовка

XI б-в клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XI б-в клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XI г клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски

XII a клас - непрофилирана подготовка

XII б клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - испански

XII в клас - профил "Чуждоезиков", 1. чужд език - английски