Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Инструктаж за ученика

Инструктаж за ученика за НВО за компонента "Говорене" по чужд език

Инструктаж за ученика за НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Инструктаж за квестора

Инструктаж за квестора за НВО за компонента "Говорене" по чужд език

Инструктаж за квестора за НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Правила за информационна сигурност

Правила за информационна сигурност по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности

Заповед № РД 09-3569/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите