Copyright 2022 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Мажоретният състав със своите изяви разнообразява и обогатява живота на училището. Съхранява и поддържа училищните традиции.

Заниманията развиват двигателна и музикална култура и ритмичен усет у децата. Осмислят свободното им време. На сцената творят красота.

Изяви:

Общински тържества

Ясеновско утро, 2018

Ясеновско утро, 2017

XVII Международен фестивал "Приятели на България"

Международен фестивал "Михаил Варга" - Румъния