Copyright 2022 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Общуване чрез танци. Свързване на история, музика и танцови движения в една обща хармония.

Стимулиране на учениците към творческа активност с разучаване на образно-емоционалната същност на танци от различни фолклорни области на България, както и на танци от различни стилове и държави.

Сценични изяви:

Пето фолклорно надиграване "Я тропнете, да тропнем!"

Ясеновско утро, 2019

Ясеновско утро, 2018

IV Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

Ясеновско утро, 2017