Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Профил Софтуерни и хардуерни науки

Профил Чужди езици

На вниманието на завършващите основно образование и техните родители

През учебната 2023/2024 година Средно училище "Христо Ясенов" обявява прием на ученици след завършен седми клас в паралелки с:

* профил Софтуерни и хардуерни науки – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети информатика, информационни технологии

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по математика и броя точки от НВО по български език и литература.
  2. Оценките по математика и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* профил Чужди езици – с интензивно изучаване на чужд език (испански) и профилиращи учебни предмети испански и английски език

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Утроения брой точки от НВО по български език и литература и броя точки от НВО по математика.
  2. Оценките по български език и литература и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

* профил Природни науки – с интензивно изучаване на чужд език (английски) и профилиращи учебни предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Балообразуване - сформира се като сбор от следните елементи:

  1. Удвоения брой точки от НВО по български език и литература и удвоения брой точки от НВО по математика.
  2. Оценките по химия и опазване на околната среда и английски език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Срок на обучение – 5 години (първи гимназиален етап – 3 години, втори гимназиален етап – 2 години).

Приемът се осъществява по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

График на дейностите по приема на ученици след завършен седми клас и сроковете за подаване на документи можете да видите ТУК.

Заповед № РД 10 - 246 /28.04.2023 г. на началника на Регионално управление на образованието - София-област, за утвърждаване на държавен план-прием в 8. клас