Печат

Мила Костадинова Манчева - директор

Росица Цветкова Василева - заместник-директор, учебна дейност

Мария Тодорова Стоянова - заместник-директор, учебна дейност

Петя Радкова Недкова - заместник-директор, административно-стопанска дейност