Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заповед № РД09-746/08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката за промяна на продължителността на пролетната ваканция

Заповед № РД09-725/06.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката за промяна на заповед № РД09-704/31.03.2020 г.

Заповед № РД09-704/31.03.2020 г. Министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед № РД09-626/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката за дезинфекция в учебните заведения

Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и други вирусни заболявания

Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обявяване на национална грипна епидемия

Заповед № РД09-580/05.03.2020 г. Министъра на образованието и науката за обявяване на неучебни дни

Заповед № РД09-526/26.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на неучебни дни

Заповед № РД09-165/27.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на грипна ваканция

Заповед № 237/27.11.2019 г. на Директора на СУ "Христо Ясенов" за свикване на общо събрание на родителите на учениците от СУ "Христо Ясенов" за избор на членове на Обществения съвет за периода 2020 – 2022 година.

Заповед № 132/25.10.2019 г. на Директора на СУ "Христо Ясенов" за неучебен ден

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на ваканциите и неучебните дни