Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе
  • Министерство на образованието и науката

Заповед № РД09-3610 от 31.12.2020 г. на Министъра на образованието за обучението на учениците от 5. до 12. клас за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Заповед № РД09-3472 от 27.11.2020 г. на Министъра на образованието за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година, в т.ч. и за промяна на коледната и междусрочната ваканция.

Заповед № РД09-3457 от 26.11.2020 г. на Министъра на образованието за обучението на учениците в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. от разстояние в електронна среда

Заповед № РД09-3172 от 12.11.2020 г. на Министъра на образованието за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция

Заповед № РД09-3158 от 11.11.2020 г. на Министъра на образованието относно аргументирано предложение от директорите на училища до Министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период

Заповед № РД0-2924 от 26.10.2020 г. на Министъра на образованието относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми

Заповед № РД 09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020-2021 година

  • Министерство на здравеопазването

Заповед № РД-01-52 от от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на противоепидемичните мерки и график за провеждане на присъствени учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас. 

Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-609 от 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Заповед № РД09-746/08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката за промяна на продължителността на пролетната ваканция

Заповед № РД09-725/06.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката за промяна на заповед № РД09-704/31.03.2020 г.

Заповед № РД09-704/31.03.2020 г. Министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед № РД09-626/11.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката за дезинфекция в учебните заведения

Заповед № РД09-606/09.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката във връзка с предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и други вирусни заболявания

Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обявяване на национална грипна епидемия

Заповед № РД09-580/05.03.2020 г. Министъра на образованието и науката за обявяване на неучебни дни

Заповед № РД09-526/26.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на неучебни дни

Заповед № РД09-165/27.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката за обявяване на грипна ваканция

Заповед № 237/27.11.2019 г. на Директора на СУ "Христо Ясенов" за свикване на общо събрание на родителите на учениците от СУ "Христо Ясенов" за избор на членове на Обществения съвет за периода 2020 – 2022 година.

Заповед № 132/25.10.2019 г. на Директора на СУ "Христо Ясенов" за неучебен ден

Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на ваканциите и неучебните дни