Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Г-жа Мила Манчева – директор на СУ "Христо Ясенов", и г-жа Даниела Петрова – член на екипа за иновации, присъстваха на Национален форум по програмата "Иновативни училища", който се проведе на 3 декември 2018 г. в София Тех Парк. Събитието се организира за първи път от Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" на МОН. Бяха представени повече от 30 иновации от български училища, както и план за развитие на програмата през 2019 година.

"На училище с книжка и мишка" е иновацията, с която целим създаване на различна учебна среда и реализиране на иновативни практики в начален етап. Реализирането ѝ ще доведе до придобиване на опит за работа с дигитални устройства с образователна насоченост, до намаляване тежестта на ученическите раници. Очакват се по-високи резултати по всички учебни предмети и развитие на ключови умения за успешен преход към по-горен етап в образованието. Ще гарантира на учениците по-високо ниво на дигитална грамотност - предпоставка за общото им развитие като любознателни, инициативни и мотивирани млади хора, както и за заличаване на неравенствата. Осигурява реална възможност родителите да са наистина съпричастни на процеса на обучение, а педагогическият екип от потребител да се превърне в създател на електронни продукти.