• Нашето училище

  • Нашето училище

  • Нашите деца

  • Нашите деца

  • Ние сме светът и светът е в нашите ръце

Copyright 2019 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

В навечерието на патронния празник на СУ „Христо Ясенов” учениците, участващи в СИП по изобразително изкуство с ръководител Николай Георгиев, илюстрираха уникалния препис на стихосбирката „Рицарски замък” от Христо Ясенов.

Инициативата е на учениците от 11.г клас и техния класен ръководител и преподавател по български език и литература г-жа Петя Георгиева, които преписаха на ръка "Рицарски замък". Браво!

Част от илюстрациите и от преписа можете да видите тук.