• Нашето училище

  • Нашето училище

  • Нашите деца

  • Нашите деца

  • Ние сме светът и светът е в нашите ръце

Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА

16.12.2019 Представяне на STEM лаборатория
22.01.2020 Тържествен Педагогически съвет
12.02.2020 С Ясенов в сърцето - конкурс за изпълнение на Ясенови стихове
21.02.2020 Наследници на Ясенов - литературно кафене с бивши и настоящи поети и писатели
05.03.2020 Вечер на таланта. Предизвикателството Музика

Очаквайте нова дата!

Женско царство - театрална постановка
Ясеновският театър в годините
Очаквайте нова дата! С музика в сърцето - концерт
Ясеновското утро в годините
Годишна изложба
Годишната изложба през годините
27.04.2020 Юбилеен фотоалбум и още нещо...
Музейни кътове. Историята в снимки и спомени
Викторина за живота и творчеството на Христо Ясенов
11.05.2020 Конкурс Ясеновски пламък. Регламент
От старата тетрадка - стихосбирка
24.05.2020 Среща на спомените - коктейл за учителите
01.06.2020 Откриване на постоянна изложба
февруари - март Етрополската гимназия в годините - споделени спомени в час на класа
февруари - юни Отново в училище - срещи по класове с успешни Ясеновци
май - юни По стъпките на Ясенов - литературна екскурзия
24.06.2020 Училище в облаците - конференция Ефективно управление на класната стая

Началото... С указ № 64 от 15 декември 1944 година на Президиума на Народното събрание се открива пълна смесена гимназия в Етрополе. Първите учители поемат достойно по стъпките на съратника на Ботев даскал Тодор Пеев, утъпкват пътеки, прокарват пътища... към нашето днес и утре.

На първото утро, проведено в деня за почит и преклонение пред саможертвата на Апостола, е решено училището да носи името на етрополския поет и художник Христо Ясенов. 

Огънят на просвещението е запален и пламъкът му свети ярко и в ХХI век!

Днес Средно училище „Христо Ясенов“ е модерно и проспериращо. Тук се обучават ученици от I до XII клас. Раждат се иновативни идеи, разработват се и се реализират проекти по национални и международни програми. Почита се миналото, осмисля се настоящето и се гради бъдещето.

Училището разполага с богата материална база – обзаведени учебни кабинети, компютърни зали, постоянна интернет връзка, спортен комплекс с физкултурен салон и басейн, многофункционална конферентна зала, съвременно оборудван кабинет за ресурсно подпомагане, библиотека, лекарски кабинет, общежитие и ученически стол. Средищно е и осигурява целодневна организация на учебния процес. Приоритет са профилираното чуждоезиково обучение по английски, испански, немски и руски език и засилената подготовка по математика, информационни технологии, биология, география, история и български език и литература. Предлага възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително и приложно изкуство, хореография, музика, спорт, религия и фотография.

Педагогическият екип работи всеотдайно, с ясното съзнание, че младите хора именно тук най-напред разгръщат необятната книга на знанието, откриват истината за живота, изявяват себе си. 

Ясеновци носим в сърцата си вдъхновението на възрожденците от Варовитската книжовна школа, на даскал Тодор Пеев, на нашия патрон, на първооснователите. С делата си отстояваме нестихващия им порив да откриват видимото и невидимото в света човешки.

Ние сме истински изследователи, откриватели, новатори... Ние знаем и можем! Печелим призови места и награди на олимпиади, конкурси и състезания. Завладяваме със своя музикален, артистичен и поетичен талант. Дефилираме като победители на спортната арена. Продължаваме успешно обучението си във ВУЗ у нас и в чужбина.

Нашето училище чертае посоки към света и мечтите...