Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заповед № РД 09-4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите

Очаквайте:

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 2023

Инструктаж за зрелостника

Инструктаж за квестора

Инструктаж за учителя консултант по чужд език

Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП

Правила за информационна сигурност

Заповед № РД .../... на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност

Заповед № РД .../... на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити през сесия май - юни

Заповед № РД .../... на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити през сесия август - септември