Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите

Очаквайте:

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Заявление за полагане на изпит от НВО по информационни технологии

Инструктаж за ученика

Инструктаж за ученика за компонент "Говорене" (НВО по чужд език)

Инструктаж за ученика за НВО по информационни технологии

Инструктаж за квестора

Инструктаж за квестора за компонент "Говорене" (НВО по чужд език)

Инструктаж за квестора за НВО по информационни технологии  

Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП

Правила за информационна сигурност на НВО по информационни технологии

Правила за информационна сигурност

Заповед № .../... на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност