Copyright 2023 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите

Очаквайте:

Инструктаж за ученика

Инструктаж за квестора

Инструктаж за четене на диктовка

Правила за информационна сигурност

Заповед № .../... на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност