Copyright 2017 - СУ "Хр.Ясенов" гр.Етрополе

Активни

 • Твоят час

  Брой статии: 1

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. 

  За работата ни по проекта вижте тук.

  Анкетна карта изтегли тук.

  Индивидуална образователна карта изтегли тук.

   

 • Устойчива екология в Европа на бъдещето

  Брой статии: 1

  Средно училище "Христо Ясенов" е част от международно партньорство, финансирано от Европейския съюз по Програма за стратегически партньорства „Еразъм”. То цели да свърже европейски образователни институции чрез широк обхват от дейности, предназначени да популяризират многообразието на европейските езици и култури и европейските ценности.

 • Програма за училища посланици на Европейския парламент

  Брой статии: 3

  Целта на Програмата е да помогне за повишаването на осведомеността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент.

  Повече за Програмата вижте ТУК.