Печат

Етрополски манастир "Света Троица" от Nell's Vision

Училището е онази светска институция, която осигурява необходимите условия за балансирано представяне на нравствените традиции на световните религии и запознаването на учениците с тях.

Обучението по религия в часовете за свободноизбираема/допълнителна подготовка е неконфесионално, основано на специфичния за религиите ценностен подход, без да се придържа към догматиката на едно единствено вероизповедание. Религиозните догми се представят като системни и исторически знания, които осмислят съвременни проблеми на човечеството през призмата на религиозния светоглед и ценности, като така религията се отваря в по-голяма степен към предизвикателствата на гражданското общество.

Целта е учениците да имат познания в религиозната сфера и да развият усет към религиозното, да уважават религиозните възгледи на другия и светския характер на държавата, което ще спомогне за адекватната им ценностна ориентация.

Реализирани инициативи:

Летен лагер в Гърция

Национален конкурс "Бог е любов"

 

Детайли: Главна категория: Добри практики Категория: Извънкласни занимания | Публикувана на 15 Септември 2017 | Посещения: 666