Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

За да сте спокойни за развитието на Вашето дете, Ви предлагаме информация за организация на план-приема в пети клас:

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителска среща, попълване и предаване на анкета 01.06.2020 г.
17:00 – 18:00 часа
Класни стаи
2. Прием на заявления за записване с оригинал на удостоверение за завършен начален етап
От 18.06.2020 г.
до 30.06.2020 г.
От 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител
3. Заявка за униформа. Заплащането се извършва до края на месец юли От 01.06.2020 г.
до 12.06.2020 г.
От 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при домакина
4. Обявяване на свободните места. За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба
01.07.2020 г.
13:00 часа Информационно табло в СУ "Христо Ясенов"
5. Попълване на останалите свободни места
От 01.07.2020 г.
до 14.09.2020 г.
От 8:00
до 17:00 часа
Административна част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия изпълнител

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

 

Заповед № 1098/30.03.2020 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2019-2020 година

Заявление за записване в 5. клас