Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Уважаеми родители,

Средно училище “Христо Ясенов“ – град Етрополе, стартира процедурата за записване на своите бъдещи ученици – малките първокласници!

За да бъде изпълнено с приятни емоции постъпването на Вашето дете в първи клас, Ви предлагаме следната организация: 

 

Дейност Дата Час Място
1. Провеждане на родителска среща
10.04.2019 г. 17:30 часа Актовата зала на училището
2. Прием на заявления за участие в приема От 11.04.2019 г.
до 29.05.2019 г.
От 8:00 часа
до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия секретар
3. Дни на отворените врати
Посещение на училището за децата от подготвителните групи
От 11.04.2019 г.
до 30.04.2019 г.
Информация на сайта на училището
СУ “Христо Ясенов“
4. Обявяване на класираните ученици по входящ номерПровеждане на втора родителска среща 03.06.2019 г. 13:00 часа На информационното табло в СУ “Христо Ясенов“
5. Записване на класираните ученици само с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група От 04.06.2019 г.
до 10.06.2019 г.
От 8:00 часа   до 17:00 часа В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при техническия секретар
6. Заявка за униформа
Заплащането се извършва до края на месец юли
От 04.06.2019 г. до 10.06.2019 г. От 8:00 часа   до 17:00 часа В административната част на СУ “Христо Ясенов“ – при домакина
7. Провеждане на втора родителска среща (по паралелки) 11.06.2019 г. 17:30 часа Актовата зала на училището
8. Обявяване на свободните места
За свободни се считат местата до максималния брой ученици, съобразно нормативната уредба.
11.06.2019 г. 13:00 часа На информационното табло в СУ “Христо Ясенов“
9. Попълване на останалите свободни места
От 12.06.2019 г. до 13.09.2019 г. От 8:00 часа   до 17:00 часа
В административната част на СУ “Христо Ясенов“ при техническия секретар

Заповядайте!

Готови сме да отговорим на Вашите очаквания за пълноценно развитие на децата!

От ръководството

Заповед № 1090/29.03.2019 г. за определяне на училищния план-прием за учебната 2019-2020 година