Печат

Венета Нарцисова Дончева - главен счетоводител

Габриела Маринова Иванова - младши счетоводител

Гинка Господинова Парашкевова - оперативен счетоводител

Рилка Христова Николова - завеждащ административна служба

Виолета Атанасова Стефанова - технически изпълнител

Виолета Спасова Дулова-Павлова - домакин

Йоана Върбанова Маринова - специалист, обработка на данни