Печат

Петя Стоянова Цекова - педагогически съветник

Румяна Стефанова Павлова - ресурсен учител, логопед

Даниела Енчева Вълчинкова - ресурсен учител

Деница Иванова Кусева-Тодорова - ресурсен учител

Джулия Валериева Дачева - психолог

Пламена Кръстева Георгиева - психолог