Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Венета Пелова Тодорова - старши учител, биология и здравно образование

Марияна Спиридонова Ангелова - старши учител, биология и здравно образование

Илияна Ганчева Кубетска - учител, физика и астрономия

Николина Георгиева Лютова - старши учител, химия и опазване на околната среда