Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Йорданка Николова Благова - главен учител, история и цивилизация

Веселка Лазарова Лакова - старши учител, история и цивилизация

Наталия Стефанова Дочева - старши учител, история и цивилизация

Дияна Колева Цацова - старши учител, география и икономика

Леонора Дамянова Микова - старши учител, география и икономика

Ралица Георгиева Василева - учител, философски цикъл