Copyright 2021 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Ива Савова Филипова - старши учител, математика

Лъчезар Тодоров Тодоров - старши учител, математика

Людмила Петкова Пешева - старши учител, математика

Маргарита Григорова Хлебарова - старши учител, математика

Даниела Недялкова Костадинова - старши учител, математика и физика и астрономия

Емилия Венциславова Цветкова-Йорданова - старши учител, информатика и информационни технологии

Роза Богданова Вутова - старши учител, информатика и информационни технологии

Тинка Пенкова Цолова - старши учител, информатика и информационни технологии