Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Венета Стоянова Георгиева - старши учител, немски и английски език

Венцислав Митков Вълов - старши учител, английски език

Евгения Георгиева Кларк - старши учител, испански език

Емилия Райчева Йончева - старши учител, руски език

Майя Николаева Николова - учител, английски език

Марина Миткова Събкова-Борисова - старши учител, английски език

Мария Иванова Бърковска - учител, английски език

Мая Борисова Стаменова - старши учител, английски език

Николета Валентинова Ножарова - старши учител, испански език

Румяна Недялкова Вутова - старши учител, английски език

Стефка Трифонова Станева - старши учител, чужд език в начален етап

Христина Иванова Калайджиева - старши учител, английски език