Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Венета Пелова Тодорова - старши учител, биология и здравно образование

Марияна Спиридонова Ангелова - старши учител, биология и здравно образование

Илияна Ганчева Кубетска - учител, физика и астрономия

Николина Георгиева Лютова - старши учител, химия и опазване на околната среда

Йонка Василева Томова - старши учител, технологии

Цветелина Иванова Овчарова - старши учител, музика

Николай Георгиев Георгиев - старши учител, изобразително изкуство

Васил Николаев Пешев - старши учител, физическо възпитание и спорт

Ралица Цанкова Ботева - старши учител, физическо възпитание и спорт

Симеонка Георгиева Дочева - учител, физическо възпитание и спорт

Христо Георгиев Стаменов - учител, физическо възпитание и спорт

Лиляна Маринова - учител в ЦДО

Марин Кубетски - учител в ЦДО

Росица Янева - учител в ЦДО

Венцислав Василев - възпитател

Генади Миков - възпитател

Красимир Стоев - възпитател

Мариан Маринов - възпитател

Радка Илкова - възпитател