Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

От 15 до 17 ноември 2016 г. в уютната обстановка на Санитарно-оздравителен комплекс Камчия се проведе III Международна научно-практическа сесия „Руският език в глобалното образователно пространство“. Петя Запрянова, учител по БЕЛ и руски език в СУ „Христо Ясенов“ - Етрополе, взе участие в нея и представи своя презентация по темата.

Марияна Спиридонова - учител по биология и здравно образование в СУ „Христо Ясенов“ - Етрополе, участва в Осми национален семинар на тема: „Роля на учителя по природни науки за успеха при избора на образование и професия“, организиран на 25 ноември 2016 г. от Химикотехнологичен и металургичен университет - гр. София. 

В СУ „Христо Ясенов“ екип от учители и ученици започна работа по нов европейски проект - „Устойчива екология в Европа на бъдещето“, финансиран от Европейския съюз в рамките на програма Еразъм+ и с посредничеството на Британския съвет. Международното партньорство ще продължи три учебни години и е между 12 училищни организации от Обединеното кралство, Швеция, Естония, Чехия, Полша, Унгария, Хърватия, Испания, Италия и Турция,  сред които и един турски университет.

Ученическият съвет при СУ „Христо Ясенов“ се включи в традиционните Коледни празници с благотворително спортно шоу и забавна дискотека.

 

От 25 до 27 ноември 2016 г. в град Ловеч се проведе Национална среща на ученическите съвети и парламенти на тема „Лидерски умения и компетенции за развитие на ученическото самоуправление“. Ученическият съвет на СУ „Христо Ясенов“ бе представен от Йоана Иванова от 10.г клас.