Copyright 2020 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

„Късо кино без край“ – инициативата на Националния филмов център по повод Деня на българското кино – 13 януари, бе реализирана и в СУ “Христо Ясенов“ с ученици от 6.б клас и ЦДО (целодневно обучение) – 3. клас, по идея на педагогическия съветник Петя Цекова.

В час по литература учениците от 6.б клас съчетаха по интересен начин знанията си по литература и насладата от екранизирания образ на Хитър Петър в едноименния филм.

От 24 до 26 февруари 2017 г. в град Варна се проведе Третата национална среща на ученическите съвети и парламенти. В нея отново се включи Йоана Иванова от 10.г клас.

В навечерието на патронния празник на СУ „Христо Ясенов” учениците, участващи в СИП по изобразително изкуство с ръководител Николай Георгиев, илюстрираха уникалния препис на стихосбирката „Рицарски замък” от Христо Ясенов.

В навечерието на патронния празник на СУ „Христо Ясенов” учениците от 11.г клас и техният класен ръководител и преподавател по български език и литература г-жа Петя Георгиева преписаха на ръка "Рицарски замък" от Христо Ясенов!

На ІІІ етаж в централната сграда на СУ „Христо Ясенов” пред кабинета по български език и литература на г-жа Петя Георгиева грейна прекрасен стенопис.